Bemutatkozás

Köszöntjük a Kőbányai Mocorgó Óvoda honlapján!

A mi óvodánk az a hely, ahol a gyermekek körül forog a világ!

Bernáthné Balogh Ildikó
Óvodavezető

Intézményünk 1993 óta Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működik, előtte a MÁV Északi Járműjavító Üzem óvodája volt.

A mi óvodánk, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, mely elhelyezkedését tekintve rendkívüli helyet foglal el a kerület határán. Két frekventált út, a Kőbányai út, és a Könyves Kálmán körút fogja közre. Közvetlen közelségünkben található a Józsefvárosi piac és a Törekvés Művelődési Központ. Könnyen elérhető távolságban van a Planetárium, és a Népliget.

Az épület kettő szintjén 5 csoport működik. A csoportszobák hangulatosak, játék és fejlesztő eszközökkel jól felszereltek. A tornaterem, a logopédiai, a fejlesztő és pszichológus szoba biztosítja a gyermekek számára a közösségi és egyéni fejlesztés (prevenció, korrekció, felzárkóztatás, tehetséggondozás) lehetőségét.

Alapellátási feladatunkat 11 fő óvodapedagógussal, 1 fő fejlesztőpedagógussal, 1 fő pszichológussal, 1 fő óvodatitkárral, 1 fő pedagógiai asszisztenssel, 5 fő dajkával, 1 fő technikai konyhai kisegítővel és 1 fő kerti munkással, látjuk el.

Megismerés - Állóképesség – Valóság Pedagógiai Programunkban alapozunk a magyar óvodapedagógia, a helyi óvodai értékekre, módszertani tapasztalatainkra, pedagógiai törekveseinkre, kultúránkra, és a helyi sajátosságokra. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség tiszteletén, megbecsülésén alapszik.

Kiemelt nevelési területeink: - az egészséges életmódra nevelés (mozgás), - a szabad játék, - a külső világ tevékeny megismerése és - a néphagyományőrzés.

Speciális feladataink: - a migráns gyermekek, - a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadása. Befogadás, integrált, inkluzív nevelés. Hatékony nevelési munkánkat külső szakemberek segítik: - logopédus, - utazó gyógypedagógusok.

Intézményünkben évek óta két intézményi munkaközösség dolgozik.

  1. A külső világ tevékeny megismerésére nevelés munkaközösség

  2. Nevelés szinterei munkaközösség

A 2014/15 nevelési évben három területen: - Kézműves - Táblajáték - Tánc indult a tehetséggondozás.  Jelenleg a tehetséggondozó műhelyek kiegészülnek egy Dráma játék: dramatikus, szerepjátékokat, önkifejező lehetőséget felölelő tevékenységi körrel.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést. A kapcsolattartás különböző formáit szorgalmazzuk. Fórumok: - Szülői értekezletek, - Fogadóórák, - Nyíltnapok,- Játszó-és munkadélutánok, közös rendezvények, - Igény és elégedettség mérés.

Az óvoda udvara tágas, az ősfák és a növényzet sokszínűsége biztosítja a napi levegőzést. Az udvar, egész évben lehetőséget nyújt játékeszközeivel, területi adottságaival a mozgás és a különböző tapasztalat- és élményszerzésre, a felfedezés örömére, a természeti jelenségek közvetlen megfigyelésére. Az épület melletti KRESZ tanpályán gyakorolhatják gyermekek a közlekedési szabályokat, gyalogosan, biciklin, rolleren egyaránt.